Advokat Milojica Ž. Cvijović

Rođen  1952. godine u Potpeću kod Užica gde je završio osnovno školovanje. Vazduhoplovnu gimnaziju završio je u Mostaru 1971. godine, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 1977. godine.

Pripravnički staž obavio je u Preduzeću „Tekstilna industrija Beograd-Zemun“, a nakon toga radio je na poslovima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Gradskom saobraćajnom preduzeću „Beograd“, Institutu za šumarstvo i drvnu industriju u Beogradu i Pošti Beograd 6.

Advokatsku kancelariju sa sedištem u Beogradu osnovao je krajem 1984. godine i ista kancelarija i danas radi u istom sedištu.

 

Za vreme svog rada koje traje 30 godina kancelarija je zastupala i danas zastupa klijente iz različitih pravnih oblasti, između ostalih:

 

Advokatska kancelarija je završila rad na nekoliko hiljada predmeta iz raznih oblasti, a danas se bavi  sporovima iz svih oblasti prava.

Objavio je više stručnih tekstova u časopisu Pravni informator u kojem je saradnik više godina, učestvovao na naučnim seminarima sa međunarodnim učešćem u oblasti naknade štete sa kojih poseduje certifikate. Na Megatrend univerzitetu održao je predavanje studentima master studija iz oblasti naknade štete.

U kancelariji prvo radno iskustvo steklo je više diplomiranih pravnika koji danas rade kao advokati ili su značajne ličnosti u drugim stručnim i naučnim oblastima. Od 1996. godine na poslovima tehničkog sekretara u advokatskoj kancelariji zaposlena je gospođa Dragana Belanov Pašić.

 

Saradnici udruženja: