Gordana Vićentijević

Gordana Vićentijević, rođena 15.04.1962. godine u Beogradu gde je završila osnovnu školu i XII beogradsku gimnaziju.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1986. godine. Stručni ispit za rad u organima uprave položila je 1989. godine, a pravosudni ispit 1992. godine.      

Od 1987. godine bila je zaposlena u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, na poslovima stručnog saradnika u Filijali za grad Beograd.

Od 2003. godine bila je pomoćnik načelnika odeljenja za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Po izvršenom objedinjavanju Fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje 2008. godine bila je načelnik odeljenja za penzijsko i invalidsko osiguranje prvo u Službi I filijale za grad Beograd, a potom od 2009. godine načelnik Odeljenja za penzijsko i invalidsko osiguranje i matičnu evidenciju u Filijali za grad Beograd.

U 2010. godini obavljala je i poslove direktora Službe II Filijale za grad Beograda, a od sredine 2010. do kraja 2013. poslove pomoćnika direktora Filijale za grad Beograd, gde je radila do maja 2014.godine.

U stručno, naučno informativnom časopisu ''Izbor sudske prakse'', je član stručno redakcijskog kolegijuma, kao i saradnik u časopisu ''Pravni informator''.

Učesnik je mnogobrojnih seminara i savetovanja iz oblasti prava osiguranja kao i radnog prava.

Autor je više radova iz oblasti socijalnog osiguranja. Posebno se bavi problematikom ostvarivanja i zaštite prava ne samo u okviru organizacija za obavezno socijalno osiguranje već i u sudskom postupku.

Učestvovala je na seminaru o praktičnoj primeni zakona o upravnim sporovima, o čemu poseduje Sertifikat. Osim ovog, ima i  ECDL Sertifikat.

 

Saradnici udruženja: