Zastupnik udruženja, prof. dr Zdravko Petrović

Rođen u Sarajevu, 6.6.1958. godine.

Završio Pravni fakultet u Sarajevu 1980. godine, gde je položio i pravosudni ispit, 1982. godine.

Bio sudija Vojnih sudova u Sarajevu, Podgorici i Beogradu,  sudija Vrhovnog vojnog suda u Beogradu, te zamenik Vojnog pravobranioca SRJ u Beogradu.  

Doktorirao u oblasti naknade nematerijalne štete 1996. („Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti“) i osiguranja 2004.(„Savremene tendencije u razvoju osiguranju života“).

Predavao po pozivu na više pravnih fakulteta u Srbiji, Crnoj Gori i BiH.


Gordana Vićentijević

Gordana Vićentijević, rođena 15.04.1962. godine u Beogradu gde je završila osnovnu školu i XII beogradsku gimnaziju.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1986. godine. Stručni ispit za rad u organima uprave položila je 1989. godine, a pravosudni ispit 1992. godine.      

Od 1987. godine bila je zaposlena u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, na poslovima stručnog saradnika u Filijali za grad Beograd.

Od 2003. godine bila je pomoćnik načelnika odeljenja za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Po izvršenom objedinjavanju Fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje 2008. godine bila je načelnik odeljenja za penzijsko i invalidsko osiguranje prvo u Službi I filijale za grad Beograd, a potom od 2009. godine načelnik Odeljenja za penzijsko i invalidsko osiguranje i matičnu evidenciju u Filijali za grad Beograd.


Advokat Milojica Ž. Cvijović

Rođen  1952. godine u Potpeću kod Užica gde je završio osnovno školovanje. Vazduhoplovnu gimnaziju završio je u Mostaru 1971. godine, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 1977. godine.

Pripravnički staž obavio je u Preduzeću „Tekstilna industrija Beograd-Zemun“, a nakon toga radio je na poslovima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Gradskom saobraćajnom preduzeću „Beograd“, Institutu za šumarstvo i drvnu industriju u Beogradu i Pošti Beograd 6.

Advokatsku kancelariju sa sedištem u Beogradu osnovao je krajem 1984. godine i ista kancelarija i danas radi u istom sedištu.

 


Saradnici udruženja: